Ile może trwać proces rozwodowy?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, ile będzie trwał proces rozwodowy, gdyż jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Z oczywistych względów uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie jest szybsze i łatwiejsze. Przekonajmy się, ile można czekać na zakończenie małżeństwa z byłym partnerem.

Rozwód bez orzekania o winie

Orzekanie o winie, rozpatrzenie kwestii związanych z podziałem władzy rodzicielskiej oraz wyznaczenie wysokości alimentów sprawiają, że czas potrzebny na formalne zakończenie związku zostaje wydłużony. Od złożenia pozwu do czasu pierwszej rozprawy mogą minąć nawet 4 miesiące, a to dopiero początek starań, aby uzyskać rozwód Łódź to miasto, w którym pracuje bardzo wielu doświadczonych adwokatów wspierających swoich klientów, oferujących pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów i zapewniających reprezentację przed sądem.

Kiedy pozew przesłany do sądu jest kompletny, znajdują się w nim wszystkie informacje potwierdzające całkowite oraz trwałe zakończenie pożycia, zwiększa się szansa na zakończenie małżeństwa już w trakcie pierwszej rozprawy. Wiąże się to jednak z brakiem orzekania o winie. Jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, sprawa na pewno przeciągnie się w czasie, gdyż dla sądu bardzo ważna jest opinia biegłych sądowych. Wspomniani biegli potrzebują około 3 miesięcy, żeby wydać decyzję w konkretnej sprawie. Jeśli rodzice nie zgadzają się z postanowieniami, termin kolejnej rozprawy zostaje wyznaczony za kolejne 3 miesiące. Wiele czynników wpływa na czas, jaki potrzeba do uzyskania rozwodu, kluczowe jest także zachowanie uczestników.

Rozwód z orzekaniem o winie

Uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka można także uzyskać w trakcie jednej sprawy rozwodowej. Jednak dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy współmałżonek ma jawne dowody, które nie budzą żadnych wątpliwości, a sąd ani nikt inny nie jest ich w stanie zanegować (na przykład zdjęcia z kochanką). W przypadku, kiedy jeden z małżonków obwinia drugiego o rozpad związku, sprawa może trwać nawet latami. Jest to uwarunkowane ilością dowodów, wielokrotnie przesłuchiwani są także świadkowie, czyli członkowie rodzin oraz wspólni znajomi. Czas trwania rozprawy jest niemożliwy do przewidzenia, gdyż przesłuchiwanie świadków przeciąga się czasem w czasie (wyjeżdżają na urlop, chorują) i w omawianej sytuacji dochodzi do wyznaczenia kolejnych terminów rozpraw, które mają miejsce po upływie kolejnych 3 miesięcy. Zakończenie małżeństwa wymaga przede wszystkim cierpliwości i dobrego adwokata.