Jak sprawiedliwie podzielić majątek po rozwodzie?

Biorąc ślub nikt nie planuje z pewnością rozwodu. Nie można jednak takiego wyjścia wykluczyć, a niekiedy do rozwodu dochodzi bardzo szybko po ślubie. Warto więc jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego zadbać o uregulowanie kwestii majątkowych, aby nikt nie został poszkodowany.

Na czym polega ustawowa wspólność małżeńska?

Większość par pozostaje właśnie w stosunku wspólności ustawowej. Oznacza to, że nie podpisują intercyzy i nie dokonują żadnego podziału majątku jeszcze przed ślubem. Niezależnie od tego, jak wiele posiadało każde z nich, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wszystko podlega współwłasności. Warto zauważyć, że współwłasność to nie to samo, co współposiadanie. Jeżeli wspólną własnością małżonków jest na przykład działka ewidencyjna nie oznacza to, że jedna jej połowa jest własnością żony, a druga męża. Cała działka należy do obojga i tylko wspólnie mogą dokonać jej sprzedaży.

Bardzo często jedno z partnerów zarabia znacznie więcej i w małżeństwie pojawiają się problemy na tle finansów. Dlatego tak ważne jest, aby ustalić na samym początku wspólnego pożycia, w jaki sposób regulowane będą zobowiązania finansowe i kto będzie ponosił jakiego rodzaju koszty.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona notarialnie

Zdarza się, że osoby wchodzące w związek małżeński posiadają już przed ślubem odrębne majątki i decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej ze swoim małżonkiem. Wówczas każde z nich włada swoim majątkiem i nie powinno być najmniejszych problemów z jego podziałem na wypadek rozstania, czy rozwodu.

Bardzo często pary zmuszone są do przeprowadzenia notarialnego podziału majątku w trakcie trwania małżeństwa. Najczęściej wynika to z chęci uzyskania kredytu na zakup nieruchomości, czy innej dużej pożyczki. Osoba osiągająca dość wysokie zarobki może bowiem wykazać je w przeliczeniu jedynie na jednego członka rodziny, czyli siebie. Taka procedura nie jest bardzo kosztowna, a bardzo szybko można otrzymać poświadczony notarialnie dokument i udać się z nim do sądu. Niekiedy istnieje również opcja zaciągnięcia kredytu bez konieczności uzyskania zgody małżonka.

Jak małżonkowie mogą podzielić swój majątek?

To, w jaki sposób obie strony po rozwodzie podzielą to, co udało im się zgromadzić i zarobić w trakcie trwania związku w dużej mierze zależy od ustaleń pomiędzy partnerami. Coraz częściej rozwodzące się osoby trzeźwo oceniają sytuację i dzielą swój majątek tak, aby każda ze stron mogła być zadowolona. Często długo planuje się taki rozwód Łódź to miasto, w którym bez trudu można znaleźć dobrego prawnika i wspólnie udać się w celu zasięgnięcia porady. Problem pojawia się, kiedy małżonkowie są ze sobą skłóceni i nie chcą dogadywać się w prawie podziału majątku. Niekiedy również sam majątek nie jest za duży i ciężko jest dokonać jego sprawiedliwego podziału.

Jeżeli para nie będzie w stanie samodzielnie podjąć pewnych decyzji i przeprowadzić transakcji, wówczas pozostaje jedynie złożenie pozwu do sądu rejonowego po uzyskaniu rozwodu. Sąd dokona wówczas podziału majątku, jednak w praktyce może okazać się to niezadowalające dla każdej ze stron. Często jedynym rozwiązaniem na równy podział posiadanego majątku jest sprzedaż, na przykład nieruchomości i podział uzyskanej sumy. Kiedy jest to jedyna posiadana nieruchomość może to zrodzić spory problem logistyczny.

Prawnicy zalecają, aby przed ślubem dokładnie przedyskutować kwestie majątków dotychczasowych i tego wspólnego, który powstanie po zawarciu związku małżeńskiego. Warto spisać kontrakt, czy umowę notarialną, aby nie musieć się później obawiać kłopotów i kłótni. Nie każdy okazuje się być osobą honorową i wiele osób przekonuje się po rozwodzie, że ślub kosztował je znacznie więcej, niż podejrzewały. Jeśli dochodzi do rozprawy o podział majątku, warto zaangażować dobrego prawnika, który specjalizuje się w podobnych kwestiach, nawet jeśli dość wysoko się ceni, ponieważ można na tym sporo zyskać.