rozwój zawodowy

Dla wielu zatrudnienie w niewielkiej firmie jest spełnieniem marzeń. Ograniczone grono współpracowników stanowi zazwyczaj o dobrej atmosferze pracy i jest szansą do długotrwałego zatrudnienia. Jednakże jak w małych firmach wygląda rozwój zawodowy?

Szkolenia dla kierowników szansą na awans?

Osoby nastawione na rozwój ścieżki zawodowej powinny chwytać wszystkie szanse, które mogą przybliżyć je do wymarzonego stanowiska. Jedną z nich są szkolenia dla kierownikówktóre uczą kandydatów właściwego zarządzania firmą, jej zasobami ludzkimi, czy materiałowymi. Warto bowiem pamiętać, że w niewielkiej jednostce bardziej, niż gdziekolwiek indziej pożądana jest właściwa organizacja. Wybierając szkolenia dla kierowników pracownik uczy się efektywnych technik organizowania i planowania działalności, które mogą być dla niego szansą na awans. Inną z możliwości rozwoju zawodowego w małej firmie jest branie udziału w kursach podnoszących konkretne kompetencje – pracownicy rodzinnych tartaków mogą zdecydować się na kursy operatorów wózków widłowych, z kolei pracownicy niewielkich firm biurowych mogą skorzystać z kursów obsługi konkretnych programów komputerowych.

Ograniczenia niewielkich przedsiębiorstw

Często dochodzi jednak do sytuacji, gdy szkolenia dla kierowników oraz poszczególne kursy są niewystarczające do osiągnięcia upragnionej pozycji w firmie. Podstawowym ograniczeniem jest w tym wypadku niewielka liczba etatów w organizacji, które obsadzone są przez sprawdzone osoby. W małych firmach obserwuje się również niewielką rotację pracowników – najczęściej posady na wyższych stanowiskach obsadzane są dopiero w momencie dobrowolnego odejścia z pracy zatrudnionego lub jego przejścia na emeryturę. Istotną rolę gra więc zdobywanie indywidualnych umiejętności i kwalifikacji, które wyróżniać będą danego pracownika spośród pozostałej kadry. Szans na rozwój w niewielkiej firmie należy doszukiwać się wszędzie, ponieważ polityka awansu w tego typu organizacjach nie opiera się na jasno określonych zasadach, a luźno przyjętych normach.