W Polsce wciąż jeszcze bardzo mało pracodawców zatrudnia niepełnosprawnych pracowników (w porównaniu z innymi krajami europejskimi, na przykład Niemcami). Być może wynika to z wciąż funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów na temat niepełnosprawnych. Co można zyskać, zatrudniając taką osobę?

Korzyści finansowe przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Oczywistym jest to, że pracodawców najbardziej interesują korzyści finansowe, jakie mogą oni uzyskać z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Takich jest, wbrew pozorom, bardzo wiele. Przykładowo pracodawca, który zatrudnia więcej niż 6 % niepełnosprawnych pracowników ma prawo do zwolnienia z obowiązku dokonywania obligatoryjnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON może również sfinansować koszty szkolenia osób z niepełnosprawnościami, które będą organizowane właśnie przez pracodawcę. Musi on jednak samodzielnie złożyć o to wniosek. Ponadto można starać się również o pewne dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnianych w zakładzie pracy osób niepełnosprawnych. Trzeba być jednak pracodawcą zatrudniającym co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na pełne etaty) musi wynosić w danym zakładzie pracy co najmniej 6 %. Dofinansowanie może uzyskać także pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej oraz pracodawca, który zatrudnia mniej niż 25 pracowników. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać przedmiotowe dofinansowanie niedopuszczalne jest posiadanie jakichkolwiek zaległości finansowych w PFRON. Jest jednak pewne ograniczenie kwotowe – dofinansowanie nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia, jakie niepełnosprawny pracownik otrzymuje miesięcznie. Pewne korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych możemy otrzymać także w ZUSie. Pracodawca nie będzie musiał wpłacać do ZUSu kwot ubezpieczenia osób niepełnosprawnych (aby otrzymać taką refundację należy oczywiście dopełnić odpowiednich formalności, a mianowicie właściwie wypełnić deklarację rozliczeniową, którą składamy do ZUSu).

Uchwyty dla niepełnosprawnych i inne udogodnienia w zakładzie pracy

W wielu zakładach pracy wciąż jeszcze brakuje rozwiązań, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie. Chodzi tu o takie proste rozwiązania, jak na przykład uchwyty dla niepełnosprawnych umieszczone w łazienkach czy specjalny podjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W większości nowoczesnych biur te udogodnienia stosowane są standardowo, jednak w starszych budynkach wciąż nie jest to oczywiste. Tymczasem na przykład uchwyty dla niepełnosprawnych to nieduży koszt, a dzięki ich zamontowaniu możemy znacznie ułatwić osobom z ograniczoną możliwością ruchu samodzielne korzystanie z toalety. Wielu pracodawców obawia się, że nie stać ich na to, aby dostosować zakład pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dlatego często rezygnują z zatrudniania takich osób, chociażby posiadały idealne kwalifikacje na dane stanowisko. Należy pamiętać jednak, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje zwrot kosztów adaptacji zakładu pracy właśnie do potrzeb pracujących tam osób niepełnosprawnych. Zwrot przysługuje również za zakup urządzeń, które są niezbędne dla ułatwienia takim osobom wykonywania ich pracy. Co ciekawe, PFRON może zwrócić nawet koszty, które powstały dla pracodawcy w związku z tym, że służba medycyny pracy rozpoznała potrzeby, które wynikają z zatrudnienia w danym zakładzie pracy osoby niepełnosprawnej.